Arxivar per Juny de 2010

Endevina, endevineta

Una endevinalla és un enigma per entretenir-se a descobrir-lo, a endevinar-lo, diu el diccionari. Un exemple d’endevinalla és:

No sóc cos, sóc invisible
però, si convé, em faig sentir
i és un gran pocavergonya
tot aquell que em falti a mi.

(la paraula)

Avui a classe, concurs d’endevinalles: moviment educatiu del maresme

També és molt recomanable la part de contes bojos d’aquest web.


Categories